سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399

737

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

5222

شرکت های دانش بنیان

4

رتبه جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری

5145

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

1318

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت