سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399
فناوری به بدن انسان پا می‌گذارد

فناوری به بدن انسان پا می‌گذارد

زیست‌تراشه‌ حوزه‌ای است که دنیای پیشرفته فناوری‌ها را با موجودات زنده پیوند می‌دهد. پیوندی که باعث توسعه فناوری‌های جدید حوزه سلامت می‌شود.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت