سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 08 مهر 1399
  • 97/03/23 - 10:10
  • 1128
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی؛

طراحي مفهومي سيستم اطلاعات بازاريابي انجام شد

برخورداري از سيستمي جامع که بتواند از دادهها با اهداف و رويکردهاي مختلف همچون توسعه کسبوکار، توسعه بازار و همچنين حفظ و نگهداري مشتريان نگهداری کند از الزامات انکارناپذير در شرکتهاي فعال در بازارهاي رقابتي است.

 

 

برخورداري از سيستمي جامع که بتواند از دادهها با اهداف و رويکردهاي مختلف همچون توسعه کسبوکار، توسعه بازار و همچنين حفظ و نگهداري مشتريان نگهداری کند از الزامات انکارناپذير در شرکتهاي فعال در بازارهاي رقابتي است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات مشتريان يکي از داراييهاي اساسي کسبوکارهاي امروزي است و پايه و اساس فعاليتهاي بازاريابي، توسعه محصولات جديد، ارائه پيشنهاد به مشتريان و وفادارسازي آنها محسوب ميشود. مديريت کردن نظاممند اين اطلاعات به سازمانها کمک خواهد کرد تا بتوانند فرايندهاي بازاريابي را با کارایی بالاتر و اثربخشانجام دهند. بررسي و مطالعه ادبيات حوزه سيستمهاي اطلاعات بازاريابي نشان ميدهد تا کنون چارچوب منسجمي براي اين دسته از سيستمهاي طلاعاتي ارائه نشده و محققان در گذشته تنها به ارائه تعاريفي کلي از مفهوم اين سيستمها بسنده کردهاند

بنابراين در پژوهشی محققان دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با استفاده از روشهاي تحقيق کيفي و بر پايه تئوري سيستم اطلاعات بازاريابي ارائه شده توسط کاتلر، چارجوبي براي سيستم اطلاعات بازاريابي ارائه کردند. اين چارچوب به روشني مفاهيم نظري و نيازمنديهاي راهبردي بازاريابي را در 4 حوزه کارکردي مورد انتظار شامل سيستمهاي توصيهدهنده، تبليغاتي، حفظ مشتري، ايجاد و توسعه محصولات جديد پوشش می دهد. بهگونهاي که درک عميقی از يک طراحي مفهومي سيستم جامع اطلاعات بازاريابي حاصل شود. تا در مراحل بعدی با تکيه بر مطالعات انجام شده و چارچوب استخراج شده براي پيادهسازي سيستم مذکور در جهت تحقق اهداف بازاريابي اقدام کرد.

در ادامه درباره ضرورت انجام این پژوهش باید گفت طبق آمار منتشر شده شرکتهاي موفق سراسر دنيا تنها از حدود 7 درصد دادههاي توليدي خود استفاده ميکنند. اين در حالي است که اين ميزان براي ايران به مراتب پايينتر است. اما شرکتهايي که به نحو احسن دادههاي خود را تبديل به دانش ميکنند، پيشرو در صنايع مختلف ميشوند. علی رغم اینکه هزينه جمعآوري اطلاعات بهويژه اطلاعات مرتبط با بازار و مشتريان براي شرکتها قابل توجه است، اما شرکتها قابليت و توانمندي بهرهبرداري و استفاده از اين دادهها را با اهداف بازاريابي نداشته و نميتوانند براي اهداف بازاريابي خود از آن بصورت نظاممند استفاده کنند. برخورداري از سيستمي جامع که بتواند از دادهها با اهداف و رويکردهاي مختلف در توسعه کسبوکار و توسعه بازار و همچنين حفظ و نگهداري مشتريان کمک کند از الزامات انکارناپذير در شرکتهاي فعال در بازار هاي رقابتي است. با وجود اين تا به امروز سيستم اطلاعاتي جامعي براي بازاريابي به وجود نيامده است. همچنين در کشور ما نيز تا به امروز تلاش چنداني براي استفاده جامع از دادههاي ايجاد شده در سازمانهاي مختلف براي به کارگيري استراتژيهاي بازاريابي صورت نگرفته است، بنابراین با انجام اين پژوهش مقدمات استفاده عملي از سيستم-هاي اطلاعاتي بازاريابي در ايران می تواند انجام شود

همچنین ارائه چارچوبی کلي براي سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي که در مراحل آتي ميتواند به طراحي يک نرمافزار براي اين منظور منتهي شود از اهداف این طرح است. اين چارچوب مفهومي علاوه بر توسعه مفاهيم پايه در قالب چهار بخش اصلي ارتباطات اين مفاهيم و ورودي و خروجي مورد انتظار از هر بخش را پوشش می دهد.

انتهای پیام/25

 

 

  • گروه خبری : اسلایدر
  • کد خبر : 35056
کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت