غدیر
جهش تولید
امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399

· تهیه و تدوین خط‌مشی‌های امور پژوهشی و اجرایی در زمیبنه امور اداری، مالی و پشتیبانی در چارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب.

· نظارت بر اجرای خط‌مشی‌های مصوب بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی.

· برنامه‌ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی، پرسنلی و پشتیبانی بودجه‌ای و انفورماتیک در چارچوب سیاست‌های مصوب.

· هدایت و نظارت بر حسن اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌های اداری، مالی، استخدامی، رفاهی و بودجه‌ای و انفورماتیک ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح.

· نظارت  و ایجاد هماهنگی در کارکردهای واحدهای تحت سرپرستی.

· برنامه‌ریزی و اقدام  به منظور فراهم آوردن زمینه ارائه و تامین خدمات پشتیبانی و عمرانی مورد نیاز واحدهای تابعه.

· برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای حفظ، نگهداری و تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی معاونت.

· تایید ابلاغ و احکام پرسنلی مدیران و کارکنان معاونت و واحد های تابعه.

· نظارت و هدایت  بر روند جذب، استخدام و آموزش کارکنان.

· تایید و صدور دستور پرداخت‌های مالی در حدود اختیارات تفویضی بر اساس ضوابط مالی و برنامه‌های مصوب.

· نظارت بر انجام کليه امور خریدهای تدارکاتی، تجهیزاتی، خدماتی.

· عقد قرارداد خرید خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اختیارات تفویضی و قوانین و مقررات.

· نظارت  بر انجام مکاتبات و حفظ و نگهداری اسناد.

· برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور حفظ حقوق و منافع معاونت در انجام امور مالی و معاملاتی.

· برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی و ارتقاء کیفیت زندگی مدیران، کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط در  معاونت برابر مقررات مربوط.

· برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط مستمر و فعال بین معاونت و سایر بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به منظور معرفی و همچنین ایفای

نقش فعال در زمینه توسعه پایدار.

· ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد جامع از طريق تدوين شاخص ها و استاندارد هاي هم جهت با اهداف عالي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

و سنجش ميزان بهبود عملكرد واحد ها و تعيين ميزان بهره وري معاونت ازمنابع انساني در اختيار .

· اجراي برنامه تحول اداري در سيستم اداري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگرفته از بيانات و ابلاغ مقام معظم رهبري با هدف اصلاح نظام اداري و مديريت دولتي.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت