شهادت حضرت فاطمه
جهش تولید
امروز : یکشنبه 28 دی 1399


                                                     اهداف و شرح وظایف مركز فناوري‌هاي راهبردي


 انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولویت‌های علم و فناوری مطابق با نقشه جامع علمی کشور
o پیگیری تدوین پیش‌نویس اسناد مربوط به فناوری‌های راهبردی و تصویب آن در نهادهای ذی‌ربط
o پیگیری تدوین نقشه راه فناوری‌های راهبردی و سایر آیین نامه های لازم مطابق با اسناد مصوب و با توجه به نقشه جامع علمی کشور
o بررسی نیاز به ایجاد ستادهای جدید فناوری‌های راهبردی مطابق با اسناد بالادستی به خصوص نقشه جامع علمی کشور
o پیگیری و تسهیل در توسعه سایر فناوری های اولویت دار مطابق با نقشه جامع علمی کشور
 تسهیل تعاملات و ایجاد هماهنگی مابین ستادها و دستگاه ها و سایر نهادهای علمی، فناوری و اقتصادی کشور در زمینه فناوری‌های راهبردی
o افزايش انگيزش تقاضا، بازار سازی و تضمین بازار برای محصولات فناوری های راهبردی
o تسهیل تعاملات ستادهای فناوری های راهبردی با دستگاه های حاکمیتی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و غیره) و اجرايي
 مدیریت و هماهنگی اجرای کارکردهای مشترک ستادهای فناوری‌های راهبردی (ارتقای مالکیت فکری، نظام استاندارد، خدمات تجاری‌سازی، شبکه‌های آزمایشگاهی و غیره در حوزه فناوری‌های راهبردی)
o ساماندهی و تسهیل ارتقاء نظام مالکیت فکری در حوزه علم، فناوری و نوآوری از طریق ستادها
o ساماندهی و تسهیل ارتقاء نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری از طریق ستادها
o ساماندهی و تسهیل در ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی در حوزه ستادهای فناوری‌های راهبردی
o ساماندهی و تسهیل در استفاده شرکت‌های مرتبط با ستادهای فناوری‌های راهبردی از خدمات مراکز توسعه خدمات تجاری‌سازی
  هماهنگی و ایجاد هم افزایی بین فعالیت‌های ستادها و بهره‌گيري و به اشتراک‌گذاري ظرفيت‌ها، دانش و تجربیات
o هماهنگی داخلی بین ستادها جهت تقویت فعالیت‌های بین حوزه ای و دارای اشتراک
o همکاری در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشترک بین ستادهای فناوری‌های راهبردی
  نظارت و ارزیابی عملکرد ستادها و دریافت گزارش‌های دوره‌ای از آنها
o نظارت و ارزیابی عملکرد ستادها بر مبنای منشور پویایی ستادها
o بازنگري و به‌روزرساني شاخص‌های ارزیابی عملکرد ستادها (با همکاری معاونت سیاستگذاری)
o دریافت گزارش‌های دوره‌ای و تدوین الگوی نمونه گزارش‌ها

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت