شهادت امام علی (ع)
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

با ورود هر فناوري به عرصه علمی‌ كشور، فرصت‌هاي شغلي زيادي  به تبع آن در كشور ايجاد می‌گردد. بنابر اين، به منظور حفظ پويايي و هم گامی ‌با رشد فناوري در جهان نياز به پژوهش نظام‌مند، خلاقيت و نوآوري، اعتمادسازي، كشف راه‌هاي مناسب و صرفه‌جويانه توليد محصول و ثروت‌آفريني و ايجاد بسترهاي مناسب كاري  است. جوان بودن جمعيت كشور و افزايش نرخ رشد دانش‌آموختگان دانشگاهي در طي سال‌هاي اخير، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را به فكر توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد در راستاي توسعه‌ي فناوري‌هاي پيشرفته جهاني وادار نموده است و اسناد بالادستي از قبيل سند جامع علمی‌كشور، قانون برنامه پنجم، منويات مقام معظم رهبری، مصوبه­ي شركت‌هاي دانش بنيان به منظور تهيه و تدوين بستر‌هاي لازم براي توسعه نظام فناوري و نوآوري، راهبردها و راه كارهايي را ارائه داده‌اند كه خود نشان از اهميت مقوله فناوري‌هاي پيشرفته و نهادينه‌سازي بهره‌برداري از آن در كشور است.

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت