شهادت حضرت فاطمه
جهش تولید
امروز : یکشنبه 28 دی 1399

برنامه ریزی، تأمین، آموزش و توسعه نیروی انسانی و انجام و مدیریت پژوهش های منابع انسانی بمنظور پشتیبانی از ارکان مدیریت منابع انسانی در چارچوب و افق چشم انداز ٢٠ ساله کشور، برنامه های ٥ ساله توسعه ملی، اصل ۴۴ قانون اساسی و ... با هدف نیل به مقاصد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه منابع انسانی می باشد.

جهان با چنان سرعتی در حال تغییر و تحول است که قابل تصور نیست. تغییرات سریع محیطی سازمان ها و به ویژه مدیران را باچالش هایی مواجه ساخته است که برای مقابله با آن ها سازمان ها باید پویا بوده و از مدیران تحول گرا که از توانایی های ویژه جهت مدیریت سرمایه های فکری سازمان برخودار هستند استفاده کنند تا بتوانند از تهدیدهای محیطی، فرصت و ازضعف های سازمانی قوت بسازند و سپس از این فرصت ها و قوت ها برای مقابله با چالشهای محیطی حداکثر بهره را برگیرند.
در همین راستا بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست و اقتصاد است و در نتیجه لزوم ارتقاء بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور تصریح شده قانون در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. همچنین فرآیند تحول اداری مجموعه کوشش ها و اقداماتی است که بمنظور برنامه ریزی و اجرای تغییرات لازم و مناسب در ساختار، فن آوری و نیروی انسانی انجام می شود و هدف آن افزایش سازگاری بین ساختار، فرآیندها، راهبردها، افراد و فرهنگ سازمان، ایجاد و توسعه راه حل های نو و خلاقانه و توسعه توانایی نوسازی در سازمان هاست.

 

 

آشنایی با معاون

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت