سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 31 شهریور 1400

فراخوان اولین چالش سیاستی با موضوع

 

برنامه های سیاستی برای تسهیل رشد استارتاپ های فناوری محور

 

طی سال های اخیر در کشور حمایت های متنوعی از مراکز نوآوری و شتابدهنده ها جهت تسهیل و تسریع شکل گیری استارتاپ ها صورت گرفته است. از طرفی، بیشتر این استارتاپ ها در حوزه های خدماتی مبتنی بر پلتفرم های IT فعال هستند که از مهمترین آنها می توان به استارتاپ هایی نظیر اسنپ اشاره نمود. اما استارتاپ های فناوری محور که می توانند در حوزه های تولیدی و صنعتی فعال باشند، کمتر توانسته اند از حمایت های فوق بهره مند شوند. گویی تسهیل شرایط توسعه استارتاپ های فناوری محور دارای الزامات متفاوتی است و این توسعه این استارتاپ ها مستلزم شکل گیری زیست بوم (اکوسیستم) دیگری است. به همین دلیل در اولین چالش سیاستی سعی بر آن است که به شناسایی برنامه های سیاستی برای تسهیل و تسریع رشد این استارتاپ ها در کشور بپردازیم. بنابراین، پرسش اصلی مان این است که با توجه به تجارب سایر کشورهای مطرح در این زمینه ها، چه برنامه های سیاستی و سازوکارهای حمایتی برای ارتقای زیست بوم کارآفرینی فناورانه و تسهیل رشد استارتاپ های فناوری محور در کشور پیشنهاد می کنید؟

 

در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:

policychallenge@isti.ir

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت