شهادت حضرت فاطمه
جهش تولید
امروز : یکشنبه 28 دی 1399

شامل کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  می باشد و اقدامات ذیل در راستای وظایف محوله در آن انجام میپذیرد:  

  • تدوین طرح جامع سیستم های اطلاعاتی معاونت و سامانه ها (ISMP)،
  • پیاده سازی استاندارد مدیریت امنیت (ISMS )
  • پیاده سازی مدیریت کسب وکار (BPMS) و بررسی و تدوین شرح خدمات سامانه ها (RFP)و برقراری ارتباط VPN- MPLS با سازمانها و واحدهای همکار و همچنین به منظور ایجاد مرکز تبادل اطلاعات (ix) ،
  • برقراری ارتباطی با دیوان محاسبات با شبکه ملی.
  • برقراری امنیت در حوزه زیرساخت (شبکه، سرویس، سامانه، پورتال )،راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و رایانه های معاونت (Help Desk)
  • پیاده سازی و ثبت سرویس های سازمان در بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور(بیتا)

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت