سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

آیین نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این آیین نامه، ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش بنیان با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اهداف معرفی شده اند. بر این اساس، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد. همچنین، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند.

تاریخ تصویب : 1393/06/11

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت