سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در ماده ۴ قانون به دولت اجازه داده شده است از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا 50% برخی از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی کمک نماید. در آیین نامه اجرایی این ماده، هزینه های مربوط به همکاری های تحقیقاتی با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان جزو هزینه های قابل قبول محسوب شده است.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت