سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

اتخاذ تصمیماتی به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور

در این مصوبه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف شده است از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نماید.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت