سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

اتخاذ تصمیماتی در خصوص اجرای طرحهای توسعه بخش معدن استانی

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در این مصوبه مکلف به حمایت از تأسیس پارک فناوری علوم زمین از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شده است.

تاریخ تصویب : 1392/03/19

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت