سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

اساسنامه جایزه پیامبر اعظم (ص)

در این مصوبه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری که مسئولیت آن تصویب سیاستهای کلان جایزه است، معین شده است. اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) مصوب جلسه 714 مورخ 1391/3/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «ماده 3ـ شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری جایزه، مسئولیت تصویب سیاست های کلان جایزه را به عهده دارد و اعضای آن عبارتند از: 3ـ1ـ رئیس شورا: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران.»

تاریخ تصویب : 1391/03/30

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت