سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

جذب اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک ساله عضو هیئت علمی

در این مصوبه که توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیشنهاد شده و جهت اجرا نیز به این معاونت ابلاغ شده است، دو موضوع مدنظر بوده است. اول، اعطای مجوز جذب دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یکساله عضو هیئت علمی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ و دوم، تدوین و اجرای بسته های حمایتی اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در بخش خصوصی توسط بنیاد ملی نخبگان.

تاریخ تصویب : 1394/09/12

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت