سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بر مبنای این مصوبه که با هدف کمک به تأمین مالی پایدار برخی واحدها تدوین شده است، تعریف «واحد»، شامل واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار می شود. 1- وظایف معاونت علمی وفناوری در مقررات ذیل قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات هسته اصلی اجرایی سازی این قانون در قالب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرای تعیین شده که علاوه بر ریاست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آن دبیرخانه کارگروه نیز در معاونت ایجاده شده است. سامانه ارزیابی شرکت ها و پیگیری حمایت های مصرح قانون توسط معاونت علمی وفناروی رئیس جمهور انجام می شود. 2- وظایف معاونت علمی وفناوری در مقررات ذیل قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 معاونت علمی وفناروی رئیس جمهور بعنوان رئیس کار گروه موضوع ماده 43 قانون رفع تولد رقابت پذیر انتخاب شده و وظیفه راهبری اجرای برنامه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش بنیان مصوب جلسه 1394/08/10 هیات محترم وزیران را بر عهده دارد. 3- وظایف معاونت علمی وفناوری ذیل ماده 6 آیین نامه حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه. معاونت علمی در جلسه مورخ 1394/04/31 عضو کار گروه ماده 6 آیین نامه حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در مصرف سوخت و آلایندگی شده است. 4- مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان کارگروه های جدیدی پیش بینی شده است که نماینده معاونت علمی وفناوری به عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش فناوری و نوآوری آن تعیین شده است. 5- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه مورخ 1395/01/16 (هجدهمین جلسه) دو پروژه اولویت دار برای سال 1395 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تصویب و ابلاغ نموده است. در پروژه اول بهره گیری و استفاده کامل از ظرفیت قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مورد توجه بوده است و در پروژه دوم طراحی و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری اشاره شده است.

تاریخ تصویب : 1394/02/01

مرجع تصویب : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت