سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

در این سند که چشم اندازها، سیاست های کلان، و راهبردها و اقدامات توسعه فناوری در حوزه گیاهان دارویی را در بر می گیرد، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان رئیس ستاد فعال در این حوزه مسئول سیاستگذاری، هماهنگی، پایش، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، هدایت و پیگیری تعاملات بین بخش های دولتی و خصوصی و حمایت مادی و معنوی علمی، اطلاعاتی و مسائلی از این دست می باشد. مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در جلسه ۷۳۵ مورخ 1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. «ماده ۶: ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند گیاهان دارویی و طب سنتی 1 - ... 2 - ... ۳ـ ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی که از این پس ستاد خوانده می شود، وظیفه سیاست گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی، پایش شاخص ها و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم اعم از دولتی خصوصی را برای گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی در چارچوب این سند، بر عهده دارد. این ستاد دارای یک شورا و یک دبیرخانه است. تبصره: دبیرخانه ستاد در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد. الف ـ اعضای شورای ستاد عبارتند از: ۱ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس ستاد)»

تاریخ تصویب : 1392/04/25

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت