سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

بر مبنای این مصوبه، دستگاههای اجرایی می توانند از طریق شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای مشاور و یا شرکتهای توانمند نرم افزاری با استفاده از روش تک گزینه ای موضوع بند ث ماده 1۶ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمایند. تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای دانش بنیان در حوزه خدمات فاوا موضوع این ماده توسط سازمان (سازمان فناوری اطلاعات ایران) انجام می شود.

تاریخ تصویب : 1393/06/11

مرجع تصویب : شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت