سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

عضویت های معاونت علمی و فناری رئیس جمهور و مقررات مرتبط

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای ایفای هرچه بهتر مأموریت خود نیازمند حضور در ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز مختلفی بوده است که در مواردی هیئت وزیران مصوباتی مرتبط با این موضوع داشته است. کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان و نظارت بر اجرا عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شدن معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت و حذف از ترکیب اعضای کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست کارگروه توسعه تولید محصولات دانش بنیان به استناد ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عضویت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه شدن معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب اعضای کارگروه حمایت از تولید عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه¬های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی اضافه شدن معاون علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب کارگروه ملی بیابا ن زدایی عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در کارگروه صادرات کشور عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در کارگروه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب : هیات وزیران

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت