سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

بر مبنای قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی، برخی موارد مرتبط با معاونت علمی وفناوری رییس جمهور و یا حوزه های مأموریتی آن به شرح زیر است: مجاز شدن معاونت علمی و فناوری به انجام سه اقدام اساسی: «نقشه جامع علمی کشور و سایر مقررات مرتبط در فصل پنجم از نقشه جامع علمی کشور که به چارچوب نهادی علم، فناوری و نوآوری اختصاص دارد، تقسیم کار ملی در نظام علم و فناوری انجام شده است. بر این اساس معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور است که به منظور سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور تشکیل می شود. به علاوه در زمینه برنامه ریزی، اجرا و فرهنگسازی معاونت علمی و فناوری مکلف شده است در فرآیند اجرایی نمودن و فرهنگسازی نقشه در چارچوب سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همکاری نماید. همچنین، برخی موارد مرتبط با حوزه های مأموریت آن (مثلا شرکتهای دانش بنیان) در این قانون وجود دارد. در بخش کمیت های مطلوب اهم شاخصهای کلان علم و فناوری کشور، تعداد شرکتهای دانش بنیان مورد توجه قانونگذار بوده است. هم چنین موارد دیگر اقداماتی به شرح زیر است: 1- ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری با حفظ وظایف برنامه ریزی و نظارت برای دولت و ارائه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی و بومی کردن استانداردها و تدوین استانداردهای جدید با مشارکت نهادهای علمی، مدنی و دانش بنیان 2- ایجاد بازار فرابورس مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان و حمایت از ورود آنها به بازار بورس 3- ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی، فناوری و مهارتی افراد با تاکید بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسئولیتهای شغلی 4- تبیین و ترویج آموزه های دینی در خصوص قداست و فریضه بودن کسب و کار متقن و دانش بنیان 5- ساماندهی و رتبه بندی مؤثرتر انجمن های علمی و شرکتهای دانش بنیان و مؤسسات پژوهشی غیر دولتی و حمایت از ارجاع کار به آنها 6- تسهیل مراحل راه اندازی و فعالیت شرکتهای دانش بنیان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آ نها در شهرها 7- کمک به بازاریابی، صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانش بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوق های صادراتی و حمایت از ایجاد ساز وکار تبلیغات و بازاریابی و توسعه شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی 8- تدوین ساز و کارهای حقوقی و تشویقی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای فروش دستاوردها و ایجاد انتفاع برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و محققان نظیر حمایت از ایجاد شرکت های دانش بنیان با مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 9- تشویق دانش آموختگان فنی و مهندسی به سمت ایجاد شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری از طریق ارائه تسهیلات خاص به آنها»

تاریخ تصویب : 1395/11/10

مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت