سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برخی مواد برنامه ششم، که وظایفی را بر عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور گذاشته و یا در رابطه با شرکتهای دانش بنیان مواردی را مطرح کرده است، در زیر به صورت خلاصه مطرح شده اند: 1- الزام دولت به حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان 2- مشارکت معاونت علمی و فناوری در تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار 3- تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی با تقویت شرکتهای دانش بنیان 4- ارتقا و به روز نمودن فناوریهای صنعت دانش بنیان هواپیماسازی با استفاده از ظرفیت های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 5- برخورداری تمام شرکتهای فعال در صنعت انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها از قوانین و سیاستهای حمایتی شرکتهای دانش بنیان 6- حمل و نقل هوایی کشور با همکاری های مشترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی 7- حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری در خرید خارجی تجهیزات با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

تاریخ تصویب : 1395/12/25

مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت