سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

مصوبه الزام بانکها به پذیرش قراردادهای تخصیص زمین پارکهای علم و فناوری در اعطای تسهیلات

در این مصوبه که توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیشنهاد شده است، کلیه بانکها موظف شده اند قراردادهای مربوط به حق بهر ه برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را نیز هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت