سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری

معاون علمی و فناوری در این ستاد که وظایفی چون سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری اجرایی، هماهنگی و رصد در حوزه زیست فناوری را به عهده دارد، به عنوان رئیس فعالیت می نماید. مصوبه «تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری» ‏‏(مصوب جلسه 705 مورخ 1390/10/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏ «تبصره 1 ماده 1 ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس ستاد می باشد.» «تبصره 3ـ ماده 1- ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، ‏در ستاد تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد رسید.‏» بر اساس تبصره 3 ماده 1 این مصوبه، ستاد ویژه توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری با ساختار تشکیلاتی و بودجه معین تشکیل شده است.

تاریخ تصویب : 1390/10/27

مرجع تصویب : شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت