سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

مقررات مصوب معاونت علمی و فناوری

معاونت علمی وفناوری در چارچوب اسناد بالا دستی خود اقدام به وضع وتصویب مجموعه های از آیین نامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها نموده است.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت