سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 15 آذر 1399

نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرحهای ملی

در این مصوبه دستگاههای اجرایی به تدوین برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی بخش الزام شده اند و در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، دو مورد زیر میبایست توسط دستگاه های اجرایی در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور گردد: 1- مشارکت در فعالیتهای توسعه کارآفرینی دانش بنیان. 2- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکتهای دانش بنیان داخلی.

تاریخ تصویب : 1395/05/04

مرجع تصویب : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت