سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399

پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در سالهای 1395 و 1396

در سال 1395 ، در پروژه اول بهره گیری و استفاده کامل از ظرفیت قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مورد توجه بوده است و در پروژه دوم به طراحی و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در ۴ دستگاه اجرایی )وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات( اشاره شده است. در سال 1396 نیز، پروژه تعریف شده به دنبال ادامه مسیر طراحی و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی، در دو دستگاه اجرایی )وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی( بوده است.

تاریخ تصویب :

مرجع تصویب :

دانلود

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت