سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

حوزه های عمل:

ترویج علم و فناوری (ستادی)
ارتباطات و اطلاع رسانی
تبلیغات و امور فرهنگی
انتشارات و مستندسازی
مراسم و تشریفات
افکارسنجی و ارتباطات مردمی
پژوهش و برنامه ریزی


راهبـردها:

ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهینه سیاست ها و برنامه های معاونت
معرفی برنامه ها و فعالیتهای معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی
بستر سازی فرهنگی و تبلیغی برای اجرای بهتر سیاستها و برنامه های معاونت
کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پیشرفت علم و فناوری» در جامعه

 

آشنایی با رئیس مرکز

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت