سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی

با هدف ایجاد سازوکارهای فعال جهت بهره‌مندی از دانش و تجارب متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در آذرماه 1392 با دستور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان دفتر امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان تشکیل گردید. پس از آغاز فعالیت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در اسفندماه سال 1396 با هدف اجرای همه‌جانبه اقدامات ملی 12گانه سند جامع روابط علمی بین‌المللی ج.ا.ایران، دفتر امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان به عنوان یکی از معاونت های این مرکز با عنوان معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی با رویکرد استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق کسب‌وکار و نیز استفاده از ظرفیت اتباع خارجی تشکیل شد.

اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شامل برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی، پسادکتری، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، جذب به عنوان هیئت علمی، اشتغال در شرکت های دانش بنیان، تاسیس شرکت نوپا و پروژه جایگزین سربازی، استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارجی از کشور در جهت رفع نیازهای شرکتهای منتخب صادراتی و همچنین برون سپاری پروژه های خارجی به توسعه دهندگان داخلی، استفاده از ظرفیت صاحبان ایرانی شرکتهای High-tech در خارج از کشور به عنوان شریک تجاری شرکت‌ها داخلی در بازارهای هدف، ایجاد دیتا بانک تخصصی از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و شبکه سازی دانش‌آموختگان و کاآفرینان برجسته ایرانی بازگشته به کشور با هدف مشورت و همفکری درخصوص پیش برد طرح ها و برنامه های مرکز، تقویت رصدخانه مهاجرت ایران با هدف ارائه تحلیل های واقعی و برنامه ها و پیشنهادهای سیاستی متکی بر شواهد به سیاستگذران و محققان حوزه مهاجرت ایران، برنامه حمایت از متخصصان و کارآفرینان خارجی در ایران، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و همچنین رویدادهای کارآفرینی با هدف شکل گیری استارتاپ های مشترک چند ملیتی و معرفی اکوسیستم کارآفرینی ایران به سرمایه گذاران خارجی، از مهم ترین فعالیت های این مرکز می باشد.

 

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت