سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : دوشنبه 23 فروردین 1400
اطلاعات خدمت
  • نام خدمت : تایید صلاحیت دانش بنیانی
  • کد خدمت : 10011596000
  • نوع خدمت : G2B
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری
درباره خدمت

قانون حمایت از شرکتها و یا موسسات دانش بنیان که در سال 1386 به تصویب رسید با ایده تحریک نوآوری فناورانه از طریق حمایت از بنگاه هایی شکل گرفت که به خلق ثروت از محل توسعه و تجاری سازی فناوری بپردازد حمایت هایی که این شرکت ها ذیل قانون مذکور بهره مند می شوند متنوع بوده و سعی معاونت علمی بر آن است که در تعامل با نهادهای قانون گذار و سایر دستگاه های اجرایی بستر این حمایت ها را هر چه بیشتر و پربارتر نماید. اما حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، قبل از هر چیز مستلزم شناسایی این شرکت ها و مؤسسات است که به همین منظور، مطابق تصویب هیئت محترم وزیران و حکم رئیس محترم جمهور کارگروهی با عنوان «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا » با محوریت معاونت علمی و دیگر دستگاه ها راه اندازی شده که مأموریت آن، اولا شناسایی مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، و ثانیا تلاش برای اجرا و فعالسازی حداکثری ظرفیت های این قانون است.

فلوچارت دریافت خدمت

انتقادات و پیشنهادات

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات از منظر مراجعان و دریافت کنندگان خدمت

ورود
ارتباط با مسئول خدمت

ارتباط با مسئول خدمت

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت