سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

1 مورد یافت شد

آغاز پنجمین دوره طرح احمدی روشن با 272 هسته پژوهشی؛ ستاری: نگرش جامعه به نقش دانشگاه‌ها متحول شده است

http://isti.ir/اخبار/آغاز-پنجمین-دوره-طرح-احمدی-روشن-با-272-هسته-پژوهشی؛-ستاری:-نگرش-جامعه-به-نقش-دانشگاه‌ها-متحول-شده-است/71122

احمدی روشن با 272 هسته پژوهشی؛ ستاری: نگرش جامعه به نقش دانشگاه‌ها متحول شده است آغاز پنجمین دوره طرح احمدی روشن با 272 هسته پژوهشی؛ ستاری: نگرش جامعه به نقش دانشگاه‌ها متحول شده است معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری پنجمین دوره طرح...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت