سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

1 مورد یافت شد

کسب وکارهای حوزه سنگ فیروزه‌ گسترش می‌یابد

http://isti.ir/اخبار/کسب-وکارهای-حوزه-سنگ-فیروزه‌-گسترش-می‌یابد

حوزه سنگ فیروزه‌ گسترش می‌یابد کسب وکارهای حوزه سنگ فیروزه‌ گسترش می‌یابد با مشارکت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی ایران چند نشست‌ در حوزه شناخت علمی گوهرسنگ فیروزه برگزار می‌شود. با توجه به...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت