سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : شنبه 24 مهر 1400
متن استاتیک شماره 4920 موجود نیست
  • http://isti.ir/اخبار-حوزه-ریاست/سفر-خراسان-رضوی|-مرکز-نوآوری-کاشمر-راه‌اندازی-شد⁄-ستاری:-آسایش-شهروندان-با-وارد-کردن-نوآوری-و-فناوری-به-شهرها-حاصل-می‌شود/74675
سفر خراسان رضوی| مرکز نوآوری کاشمر راه‌اندازی شد/ ستاری: آسایش شهروندان با وارد کردن نوآوری و فناوری به شهرها حاصل می‌شود
سفر خراسان رضوی| مرکز نوآوری کاشمر راه‌اندازی شد/ ستاری: آسایش شهروندان با وارد کردن نوآوری و فناوری به شهرها حاصل می‌شود سفر خراسان رضوی| مرکز نوآوری کاشمر راه‌اندازی شد/ ستاری: آسایش شهروندان با وارد کردن نوآوری و فناوری به شهرها حاصل...
  • http://isti.ir/لییست-اخبار-فرهنگی/سفر-خراسان-رضوی|-توافق‌نامه-حمایت-از-ایجاد-خانه-خلاق-و-نوآوری‌های-اجتماعی-بنیاد-کرامت-رضوی-امضا-شد/74667
سفر خراسان رضوی| توافق‌نامه حمایت از ایجاد خانه خلاق و نوآوری‌های اجتماعی بنیاد کرامت رضوی امضا شد
سفر خراسان رضوی| توافق‌نامه حمایت از ایجاد خانه خلاق و نوآوری‌های اجتماعی بنیاد کرامت رضوی امضا شد سفر خراسان رضوی| توافق‌نامه حمایت از ایجاد خانه خلاق و نوآوری‌های اجتماعی بنیاد کرامت رضوی امضا شد در ادامه سفر معاون علمی و فناوری...
  • http://isti.ir/اخبار-حوزه-ریاست/سفر-خراسان-رضوی|-فاز-نخست-مرکز-جامع-سلول‌های-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی-مشهد-افتتاح-شد؛-گشایش-پردیس-هوش-مصنوعی---------/74663
سفر خراسان رضوی| فاز نخست مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مشهد افتتاح شد؛ گشایش پردیس هوش مصنوعی
سفر خراسان رضوی| فاز نخست مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مشهد افتتاح شد؛ گشایش پردیس هوش مصنوعی سفر خراسان رضوی| فاز نخست مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مشهد افتتاح شد؛ گشایش پردیس هوش مصنوعی معاون علمی و...
  • http://isti.ir/اخبار/سفر-خراسان-رضوی|-خانه-خلاق-و-نوآوری-نیتک-افتتاح-شد؛-ستاری:-کلید-حل-مسائل-کشور-توسعه-شرکت‌های-دانش‌بنیان-و-خلاق-است
سفر خراسان رضوی| خانه خلاق و نوآوری نیتک افتتاح شد؛ ستاری: کلید حل مسائل کشور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است
سفر خراسان رضوی| خانه خلاق و نوآوری نیتک افتتاح شد؛ ستاری: کلید حل مسائل کشور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است سفر خراسان رضوی| خانه خلاق و نوآوری نیتک افتتاح شد؛ ستاری: کلید حل مسائل کشور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است خانه...

    شخصی سازی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت