سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 12 اسفند 1399

1 مورد یافت شد

صنایع لبنی نیازها را ارائه دادند؛ دانش‌بنیان‌ها پاسخ می‌دهند

http://isti.ir/اخبار-معاونت-نوآوری-و-تجاری-سازی-فناوری/صنایع-لبنی-نیازها-را-ارائه-دادند؛-دانش‌بنیان‌ها-پاسخ-می‌دهند/71328

صنایع لبنی نیازها را ارائه دادند؛ دانش‌بنیان‌ها پاسخ می‌دهند صنایع لبنی نیازها را ارائه دادند؛ دانش‌بنیان‌ها پاسخ می‌دهند صنایع لبنی کشور برای پاسخ به نیازهای فناورانه خود فراخوانی را منتشر کردند تا دانش‌بنیان‌ها برای رفع آن اقدام...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت