عنوان
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨-
پیوندها
صفحه اصلی > مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 
مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی در سال 1354 به صورت یک واحد مستقل در دانشگاه تهران به منظور شناخت جامع مناطق کویری و بیابانی ایران از لحاظ طبیعی، انسانی، اجتماعی و مسائل مربوط به محیط زیست و همچنین اعتلای سطح پژوهشی و علمی کشور به منظور عمران مناطق کویری و بیابانی و بهبود وضع زندگی مردم این مناطق به عنوان یک پژوهشکده تأسیس شد. این مرکز براساس مصوبه شورای دانشگاه از سال 1385 به «مرکز تحقیقات بین­المللی همزیستی با کویر» واز سال 1388به «مرکز تحقیقات بین­المللی بیابان» تغییر نام داده است.

این مرکز دارای 4 گروه پژوهشی و 13 بخش و یک گروه آموزشی به شرح ذیل می باشد:

1 . گروه پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی

بخش پژوهش کشاورزی و دامپروری، بخش پژوهش منابع طبیعی، بخش پژوهش محیط زیست طبیعی

2 . گروه پژوهشی علوم زمینی

بخش پژوهش زمین، بخش پژوهش جغرافیا، بخش پژوهش اقلیم

3 . گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

بخش پژوهشی علوم اقتصادی و اجتماعی، بخش پژوهش باستان شناسی، بخش پژوهش معماری و شهرسازی، بخش پژوهش فرهنگ و هنر، بخش پژوهش بهداشت

4 . گروه پژوهشی فنی و مهندسی

بخش پژوهش معدن، بخش پژوهش منابع انرژی، بخش پژوهش عمران روستایی، آزمایشگاه سنجش از دور

5 . گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی

آدرس: تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، نبش خيابان طالقاني، صندوق پستي 1354-14185

تلفن: 4-22740690 - 021

دورنگار: 22740694  021

وب سایت: http://desert.ut.ac.ir/

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir