امروز : شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
[ چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد. ]

قوانین و مقررات

صفحه اصلی > قوانین و مقررات 
jPList Actions
عنوان دانلود
مسئولیت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور دانلود
مأموریت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در حوزه توسعه فناوری های اولویت دار دانلود
مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری دانلود
سند جامع توسعه هوافضای کشور دانلود
سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی دانلود
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی دانلود
سند ملی علوم و فناوری سلولهای بنیادی دانلود
آیین نامه تأسیس و فعالیت کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار دانلود
سیاستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری دانلود
سند راهبردی کشور در امور نخبگان دانلود
اساسنامه جایزه پیامبر اعظم (ص) دانلود
مصوبه مأموریتهای جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور دانلود
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانلود
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآور یها و اختراعات دانلود
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود
قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور دانلود
عضویت های معاونت علمی و فناری رئیس جمهور و مقررات مرتبط دانلود
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان دانلود
مصوبه الزام بانکها به پذیرش قراردادهای تخصیص زمین پارکهای علم و فناوری در اعطای تسهیلات دانلود
دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی دانلود
جذب اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک ساله عضو هیئت علمی دانلود
آیین نامه بند « ه » ماده (29) قانون برگزاری مناقصات (خریدخدمات مشاوره) دانلود
بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل دانلود
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانلود
اتخاذ تصمیماتی به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور دانلود
اتخاذ تصمیماتی در خصوص اجرای طر حهای توسعه بخش معدن استانی دانلود
اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار دانلود
آیین نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود
آیین نامه اجرایی ماده ) ۴( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود
تسهیلات برای مالیات مربوط به وا م های اخذ شده از برخی صندوقهای حمایتی دانلود
موظف نمودن معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نسبت به تهیه شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آیند ه نگاری علم و فناوری دانلود
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دانلود
نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طر حهای ملی دانلود
پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در سالهای 1395 و 1396 دانلود
آیین نامه اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (502) دانلود
آیین نامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری دانلود
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی دانلود
دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود
مقررات مصوب معاونت علمی و فناوری دانلود

نتیجه ای یافت نشد

jPList Actions

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت