دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨-
close
خدمات الکترونیک
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
صفحه اصلی > آرشيو خبري 


با کمک طرح شورورزی؛

منابع زیست‌محیطی کانون‌های گردو غبار ثروت می‌آفریند

یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری شورورزی در کشور و استان های درگیر با معضل ریزگرد است.

یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری شورورزی در کشور و استان های درگیر با معضل ریزگرد است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چند سالی است که برخی استان های کشور با پدیده گرد و غبار و ریزگرد درگیر هستند و برنامه های مختلفی برای درمان این درد مزمن توسط متخصصان داخلی ارائه شده است. یکی از روش های درمانی برای این معضل، استفاده از طرح شورورزی است. این طرح کمک موثری برای کاهش عوارض ناشی از بروز پدیده گرد و غبار در کشور است.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز یکی از نهادهایی است که در این چند سال تلاش های مختلفی برای رفع پدیده گرد و غبار یا ریزگرد در کشور داشته است یکی از این تلاش های مستمر که توسط کمیته محیط زیست این ستاد پیگیری می شود اجرای طرح فناوری شورورزی است. شــورورزی، ضمن ارائه خدمات زیست محیطی مانند تثبیت کانون های گردوغبار، امکان اســتفاده اقتصادی از این منابع را فراهم می آورد و همزمان با مصرف بخشــی از زه‌آب اراضی کشــاورزی، هزینه های نگه‌داری و پمپاژ شــبکه زه‌کشــی را نیز کاهش می دهد.

یکــی از راه‌کارهــای تولیــد بــا منابع آب شــور زه‌کشــی شــده، اســتفاده از کشــاورزی شورزی است کشاورزی شورزی به معنی بهره برداری از منابع آب و خا ک شــور برای تولید محصولات زراعی و باغی اعم از شورزی و غیرشورزی است. اهلی‌ســازی گیاهــان متحمــل بــه شــوری کــه در حــال حاضــر در رویشــگاه‌های طبیعــی شــور و خشــک می‌رویند، آنهــا را به عنوان گیاهــان زراعی جدیدی معرفی خواهد کرد که تحت تنش های محیطی ایجاد شده اند توسط شوری و خشــکی محصول رضایت‌بخش‌تری تولید کنند. 

بحــران گردوغبــار چند ســالی اســت که بخش هــای وســیعی از غرب و مرکــز ایران را فرا گرفته است. تقریبا تمامی این ریزگردها از جنوب غربی کشــور و استان خوزستان وارد می شــود. به همین دلیل باید راه های مختلفی برای درمان این پدیده در کشور اندیشیده شود تا راه نجاتی برای اهالی این سرزمین و محیط زیست آن پیدا شود.

در واقع انجــام ایــن پروژه به عنوان تدبیری مناســب در راســتای تحقق اقتصــاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان برای توسعه مناطق مختلف کشور که اراضی بایر و مراتع فقیری دارند و معمولا کانون تولید گردوغبــار هستند، محسوب می شود. این طرح هم امکان اشــتغال زایی مســتقیم بــرای 5 نفــر را در یــک واحــد کشــت و صنعت شــورورزی فراهم مــی آورد و هم امکان استفاده بهینه از زه آب تولیدی اراضی کشاورزی در مناطق خشک برای تولید ثروت دانش بنیان و ایجاد اشتغال را ایجاد می کند. 

پایان پیام/23


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir