فراخوان حمایت از شکل‌گیری و توسعه شتابدهنده تخصصی

26 اسفند 1397 شتابدهنده ها

فراخوان حمایت از شکل‌گیری و توسعه شتابدهنده تخصصی

به اطلاع می‌رساند، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در نظر دارد، از شکل‌گیری و توسعه سه عنوان شتاب‌دهنده‌های تخصصی حمایت نماید.