هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و علمی و فناور، حل مشکلات حوزه آب و محیط‌زیست استان زنجان را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

13 شهریور 1398

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و علمی و فناور، حل مشکلات حوزه آب و محیط‌زیست استان زنجان را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

دکتر ابراهیمی، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست از مجموعه پارک علم و فناوری استان زنجان و همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و واحدهای فناور مستقر در این پارک ها بازدید نمود.