خشکه رودها برای استحصال آب، کنترل فرسایش، تولید و اشتغال ساماندهی می‌شود

23 شهریور 1398 با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

خشکه رودها برای استحصال آب، کنترل فرسایش، تولید و اشتغال ساماندهی می‌شود

«الگوی ساماندهی خشکه رودها برای استحصال آب و ایجاد عرصه‌های تولید گیاهی در بازه ‌های 1000 متری» عنوان پروژه‌ای است که با هدف ساماندهی خشکه رودها برای استحصال آب، کنترل فرسایش، تولید و اشتغال آغاز شده است.