آب آشامیدنی سالم از باران استحصال می‌شود

10 مهر 1398

آب آشامیدنی سالم از باران استحصال می‌شود

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک پروژه مشترک استحصال آب آشامیدنی و آب مقطر از باران را انجام می‌دهد و اجرای آن از استان مازندران آغاز شده است.