چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان ادبی >  شرایط مشمولان 
شرایط مشمولان

برگزيدگان ادبي در هر يك از حوزه‌هاي ادبيات شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌هاي زباني و ادبي (از جمله: نويسندگي، ويرايش، آموزش زبان فارسي، ترجمه، زبان‌شناسي و پژوهش زباني‌وادبي)» و در دو ردة «سرآمد ادبي» و «مستعد برتر ادبي» تعريف مي‌شوند.

 

2ـ1. شروط لازم

 شروط لازم براي بهره‌مندي از تسهيلات برگزيدگان ادبي به شرح زير است:

1. مستعدان برتر ادبي بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:

الف. آثار زباني و ادبي آنان داراي نشانه‌هايي خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزش‌هاي ادبي و متفاوت باكار عموم باشند.

ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين ملّي باشد.

ج. در محدودة سني 15 تا 40 سالگي باشند.

 

2. سرآمدان ادبي بايد واجد ويژگي‌هاي زير باشند:

الف. صاحب سبك و شيوه‌اي نوآورانه درآفرينش‌آثارادبي بوده، سال‌هاي متمادي از عمر خود را در آن شاخة ادبي به صورت فعال و پيشرو سپري‌كرده باشند.

ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين‌ ملّي باشد.

ج. در محدودة سني بالاتر از 40 سال باشند.

 

2ـ2. شروط كافي

برگزيدگان بايد اولاً حدنصاب لازم، دست‌كم 150 امتياز (در ردة مستعدان برتر ادبي) و 300 امتياز (در ردة سرآمدان ادبي) را از فعاليت‌هاي نخبگاني ادبي به دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.

 

2ـ3. مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني ادبي

مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني ادبي به شرح زير است:

 

1. مستعدان برتر ادبي

 الف. برگزيده شدن درآزمون‌هاي ورود به دانشگاه‌ها

ب. برگزيده شدن در المپيادهاي ادبي

ج. برگزيده شدن به عنوان دانش‌آموختة برتر بنياد

د. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ب. داشتن فعاليت‌هاي ادبي، پژوهشي و ترويجي درحوزة ادبيات شامل: برگزيده شدن در رويدادهاي معتبرادبي، نگارش‌كتاب‌هاي ادبي، انتشارات علمي و جز آن

 

3ـ2. سرآمدان ادبي

الف. آفرينش آثار اصيل ادبي؛ شامل: خلق اثر برجستة ادبي، ترجمة آثار فاخر ادبي به زبان فارسي، دارا بودن سبك ويژة ادبي و جزآن

ب. داشتن حُسن شهرت ادبي و علمي در اجتماع‌هاي تخصصي؛ شامل انتشار آثاري به زبان غيرفارسي، برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي، عضويت در مجامع معتبر ادبي و جزآن

ج. تلاش براي ارتقاي زبان فارسي در سطح ملّي و بين‌المللي؛ شامل فعاليت مؤثر در انجمن‌هاي ادبي، تلاش براي پاسداري از زبان فارسي، همكاري در توسعة زبان فارسي در جهان و جزآن

د. داشتن فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي، ترويجي و شاگردپروري در حوزة ادبيات، اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي، انتشارات علمي، تربيت شاگردان مبرّز و جزآن

  

يادآوري 1: صرفاً فعاليت‌هاي مرتبط حوزة ادبيات مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 يادآوري 2: هر يك از مصاديق فوق داراي امتيازي براي شناسايي افراد مستعد و سرآمد است و داشتن شرايط يك بند الزاماً به معناي برگزيدگي نيست.

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601