چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی > آئین نامه پشتیبانی 
آئین نامه پشتیبانی

 

باسمه تعالي

آيين‌نامة پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي

 

مقدمه

به ‌منظورگسترش زمينه‌هاي پژوهش در حوزه‌هاي مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگاني و بهره‌مندي از توان تخصصي مراكز علمي كشور و به استناد راهبردكلان 5 و نيز اقدام‌ ملّي 1ـ1ـ1 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان، اين آيين‌نامه تصويب مي‌شود:

 

مادّة 1: تعاریف

به‌ منظور رعایت اختصار تعاریف زیر در این آيين‌نامه رعایت می‌گردد:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسۀ: منظور هريك از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي‌كشور است‌كه براساس مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند.

د‍. پايان‌نامه: منظور هریک از پايان‌نامه‌هاي دورة‌كارشناسي‌ارشد يا رساله‌هاي دورة دكتري تخصصي دانشجويان مؤسسه است.

 

مادّة2: پشتيباني

بنياد مجاز است از پايان‌نامه‌هاي مصوّب مؤسسه كه موضوع پژوهش آنها مرتبط با مأموريت‌هاي بنياد است، با اختصاص پژوهانه پشتيباني‌كند.

زمينه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي بنياد به‌شرح زير است:

2ـ1. اجرايي‌سازي سند راهبردي كشور در امور نخبگان؛ پايش، بهبود و تكامل سند

2ـ2. شناسايي و پايش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگاني در سطوح و حوزه‌هاي مختلف

2ـ3. طراحي نظام تربيتي و هدايتي اجتماعات نخبگاني درسطوح و حوزه‌هاي مختلف

2ـ4. تبيين اخلاق نخبگي و الگوسازي از نخبگان

2ـ5. طراحي نظام نخبگاني متناسب با نيازهاي‌كشور

تبصره: تعيين مصاديق هر زمينه، فرايند پشتيباني از پايان‌نامه‌ها و ميزان پژوهانة آنها بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

 مادّة 3: تصویب و اجرا

این آيين‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه مادّه و يك تبصره در تاریخ 15/7/1394 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 29/7/1394 به تصويب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد و رساله‌هاي دكتري در زمينة پژوهش‌هاي مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبة كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد تاريخ 12/12/1388) مي‌شود و از تاريخ 1/8/1394 لازم‌الاجراست.

 

 دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601