چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانشجویان > پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی > شیوه نامه پشتیبانی 
شیوه نامه پشتیبانی

باسمه تعالي

شيوه‌نامة پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي

 

مقدمه

 در اجراي تبصرة مادّة 2 آيين‌نامة «پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي»، موضوع مصوّبة هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 29/7/1394 اين شيوه‌نامه تصويب مي‌شود.

 

مادّة 1: تعاریف

 برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ج. مؤسسۀ: منظور هريك از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي‌كشور است‌كه براساس مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند.

د‍. پايان‌نامه: منظور هریک از پايان‌نامه‌هاي دورة‌كارشناسي‌ارشد يا رساله‌هاي دورة دكتري تخصصي دانشجويان مؤسسه است.

 

مادّة2: زمينه‌هاي پشتيباني

 بنياد براساس نيازهاي خود، موضوع‌هاي پژوهش‌هاي قابل پشتيباني را تعيين مي‌كند. زمينه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي بنياد به‌شرح زير است:

2ـ1. اجرايي‌سازي سند راهبردي كشور در امور نخبگان؛ پايش، بهبود و تكامل سند

2ـ2. شناسايي و پايش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگاني در سطوح و حوزه‌هاي مختلف

2ـ3. طراحي نظام تربيتي و هدايتي اجتماعات نخبگاني درسطوح و حوزه‌هاي مختلف

2ـ4. تبيين اخلاق نخبگي و الگوسازي از نخبگان

2ـ5. طراحي نظام نخبگاني متناسب با نيازهاي‌كشور

 

تبصره: مصاديق مرتبط با زمينه‌هاي فوق به‌طور سالانه از طريق معاونت برنامه‌ريزي بنياد احصا و اعلام مي‌شود.

 مادّة3: اعتبار پژوهانه

 اعتبار پژوهانه براي پايان‌نامه‌هاي دورة كارشناسي‌ارشد معادل با سي‌ميليون ريال و براي دورة دكتري تخصصي معادل با شصت ميليون ريال است كه به شرح زير اختصاص مي‌يابد:

3-1. از اعتبار پژوهانه 75 درصد به دانشجو و 25 درصد به استاد(ان) راهنماي دانشجو اختصاص مي‌يابد.

3-2. پژوهانة دانشجو در دو قسط، 50 درصد پس از دريافت طرح‌نامة مصوّب پايان‌نامه و 50 درصد پس از دفاع موفقيت‌آميز دانشجو، پرداخت مي‌شود.

3-3. پژوهانة استاد پس از دفاع موفقيت‌آميز دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصره : مبالغ اين مادّه مربوط به سال تحصيلي 95-1394 است و براي سال‌هاي بعد درصورت نياز بنا به پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي و تأييد رئيس بنياد اصلاح مي‌شود.

 

 مادّة4: فرایند پشتيباني

 4-1. مؤسسه پس از تصويب طرح‌نامة پايان‌نامة دانشجو، نسخه‌اي از آن را به بنياد ارسال مي‌كند.

4-2. در معاونت برنامه‌ريزي موضوع و محتواي طرح‌نامة پايان‌نامه، با زمينه‌ها و مصاديق اولويت‌دار بنياد تطبيق داده مي‌شود.

4-3. درصورت تأييد موضوع و محتواي طرح‌نامه، بنياد طيّ قراردادي با مؤسسه،‌ پشتيباني از پايان‌نامه را تعهد مي‌كند.

4-4. پرداخت اعتبار پژوهانه مطابق مفاد مادّة 3 صورت مي‌پذيرد.

4-5. مؤسسه موظف است پس از دفاع موفقيت‌آميز دانشجو، نسخه‌اي از پايان‌نامه را (در قالب كاغذي و الكترونيكي) به بنياد تحويل دهد.

 

مادّة 5: تفسير مفاد

 شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحي نظام اجرايي شيوه‌نامه و نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي بنياد است و لازم است هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه و ارائه كند.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

 این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دو تبصره در تاریخ 1/9/1394 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جايگزين «شيوه‌نامة حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد و رساله‌هاي دكتري در زمينه پژوهش‌هاي مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبة شوراي معاونان بنياد در تاريخ 17/1/1389) مي‌شود و اجراي آن از تاریخ تصويب الزامي است. 

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601