دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها >  مخترعان و نوآوران > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور

باسمه تعالي

 

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيدة‌كشور

 

مقدمه

به منظور ايجاد محيطي مناسب براي پرورش استعدادهاي فنّاورانة كشور و رونق فضاي ابتكار و خلاقيت و در اجراي اقدام‌هاي 2ـ2ـ5 و 2ـ2ـ6  از سند راهبردي كشور در امور نخبگان، اختراع‌هاي برگزيدة كشور مطابق مفاد اين آيين‌نامه شناسايي و پشتيباني مي‌شوند.

  

مادّة1: تعریف­ها

براي رعايت اختصار، تعریف­های زير در اين‌آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. بنياد استاني: منظور هريك از بنيادهاي نخبگان استان‌هاي‌كشور است.

ج. اختراع: منظور هريك از محصولات فكري مشمول قانون «ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري» (موضوع مصوبة مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23/11/1386) است.

د. مخترع: منظور هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه به لحاظ قانوني و بنا به اعلام مراجع رسمي، صاحب اختراع  شناخته مي‌شود.

هـ . رويداد: منظور هر يك از جشنواره‌ها، مسابقه‌ها، نمايشگاه‌ها و موارد مشابه است كه به ارزيابي اختراع‌ها مي‌پردازد.

و. نهاد توانمندساز: منظور هریک از نهادها و دستگاه­هایی (مانند پارک علم و فنّاوری، مراکز رشد و جهاد دانشگاهی) است که در فرایند پشتیبانی از اختراع­ها نقش دارد.

 

مادّة2: هدف

هدف از شناسايي اختراع‌هاي برگزيده، توانمندسازي آنها به منظور رسيدن به محصولي دانش‌بنيان، ايجاد بازار براي آنها، تكميل چرخة ملّي نوآوري و تبديل دارايي‌هاي فكري به ثروت است.

 

مادّة3: اختراع‌هاي برگزيده

بنياد همه ساله تعدادي از اختراع‌هاي کشور را در سه سطح زير شناسايي و براي هريك، فرايند توانمندسازی ويژه‌اي را طراحي مي‌كند:

الف. اختراع‌هاي سطح 3 (نوپديد): برگزيده از ميان اختراع‌هاي ثبت شده در مراجع رسمي و حائز ويژگي‌هاي مادّة 4

ب. اختراع‌هاي سطح 2 (نورُست): برگزيده از ميان اختراع‌هاي سطح 3 و حائز ويژگي‌هاي مادّة 5

ج. اختراع‌هاي سطح 1 (نوشكفت): برگزيده از ميان اختراع‌هاي سطح 2 و حائز ويژگي‌هاي مادّة 6

مادّة4: اختراع‌هاي سطح 3 (نوپديد)

 

الف. شناسايي: اين دسته از ميان اختراع‌هاي ثبت شدة رسمي و از مسير برگزاري رویدادهای معتبر مانند: جشنواره‌هاي مختلف ابداعات، اختراعات و ابتکارات و بر اساس معيارهاي زير شناسايي مي‌شود:

الف ـ1. ميزان تازگي اختراع در سطح ملّي و بين‌المللي

الف‌ـ 2. طول عمر فنّاوري حاصل از اختراع

الف ـ3. آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از به‌كارگيري اختراع

الف ـ4. قابليت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادي و اجتماعي حاصل از تجاري‌سازي اختراع

 تبصره: تشخيص مصاديق رویداد‌هاي معتبر بر عهدة بنياد است.

 

ب. پشتيباني: به منظور هدايت اختراع‌هاي سطح 3، تسهیلات توانمندساز زير به آنها اعطا مي‌شود:

ب ـ1. جایزة نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده

ب ـ2. تسهيلات مالي براي مواردي نظير: تأسیس شرکت در زمینة اختراع و استقرار اوليه در مراكز رشد و پارك علم و فنّاوري با هدف تبدیل شدن به شرکتی دانش بنیان (نوپا)، تدوین نسخة تجاری­سازی، كسب مجوّزها و استانداردها، آشنایی با فرایند جذب سرمایه و بازاریابی و موارد مشابه

ب ـ3. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» براي مخترع

ب ـ4. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهي» براي مخترع

ب ـ 5. اعطاي تسهيلات فرهنگي ـ رفاهي به مخترع

 

 

مادّة 5: اختراع‌هاي سطح 2 (نورُست)

 الف. شناسايي: اين دسته از ميان اختراع‌هاي سطح 3 كه صاحبان آنها موفق به «تأسیس شرکتی نوپا» در زمینة اختراع مورد نظرشده و مسير توانمندسازي را با موفقيت طي­كرده باشند، بر اساس معيارهاي زير شناسايي مي‌شود:

الف ـ 1. دستيابي به نسخة تجاري‌سازي اختراع به منظور توجيه فني و اقتصادي آن

الف ـ 2. كسب مجوّزها، تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي و خارجي

الف ـ3. میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع

الف ـ4. ميزان پيشرفت اختراع در زمينة سرمايه‌يابي و بازاريابي

 

تبصره: اختراع‌هاي ثبت شده در مراجع معتبر بين‌المللي (به تأييد بنياد)، به عنوان اختراع سطح 2 محسوب مي‌شوند.

 

 ب. پشتيباني: به منظور هدايت اختراع‌هاي سطح 2، تسهیلات توانمندساز زیر به آنها اعطا مي‌شود:

ب ـ1. جایزة نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده

ب ـ2. اعتبار تجاری­سازیِ معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری براي تحقق مواردي نظير: کمک به رشد شرکت نوپا، ثبت بين‌المللي اختراع، میزان پیشرفت در زمینة تولید انبوه، کسب مجوّزها و استانداردهای مرتبط، تسهيل فرايند نمونه‌سازي محصول (نيمه صنعتي)، آغاز فرایند تجاری­سازی و موارد مشابه

ب ـ3. بهره­مندی از امكان جذب دانش آموختگانِ برتر مشمول جایزة شهید تهرانی­مقدم در شركت تأسيس شده (مطابق مقررات بنیاد)

ب ـ4. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» براي مخترع

ب ـ 5. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهي» براي مخترع

ب ـ6. اعطاي تسهيلات فرهنگي ـ رفاهي به مخترع

 

تبصرة 1: چنانچه مخترعي قبل از شناساییِ اختراع به عنوان اختراع سطح 3 (نوپدید)، شرکت مرتبط با اختراع را تأسیس کرده باشد، با پیشنهاد نهاد توانمندساز و بنیاد استانی (در صورت دارا بودن معیارهای اختراع سطح 2)  و تأیید نهایی بنیاد ملّی می­تواند از تسهیل بند ب-2 در همان سطح 3 (نوپدید) بهره­مند شود.

 

تبصرة 2: به آن دسته از مخترعان برگزیده­ای که اختراع آنان به دلیل ثبت اختراع در مراجع بین المللی (موضوع تبصرة ذیل بند «الف از مادّة 5») به سطح 2 ارتقا پیدا کرده­ است، صرفاً در صورت تأسیس شرکت مرتبط با اختراعِ ثبت شده (به تأیید بنیاد استانی)، تسهیلات مندرج در بندهای «ب ـ2» و «ب‌ـ3» اعطا می­شود؛ در غیر این‌صورت باید مسیر توانمندسازی اختراع­های سطح 3 (نوپدید) به سطح 2 (نورُست) را طیّ کنند.

 

 مادّة6: اختراع‌هاي سطح 1 (نوشكفت)

 الف. شناسايي: اين دسته از ميان اختراع‌هاي سطح 2‌ كه صاحبان آنها موفق به تأسیس شرکت دانش­بنیان شده و مسير توانمندسازي را با موفقيت طي‌كرده باشند، بر اساس معيارهاي زير شناسايي مي‌شود:

الف ـ1. توليد و فروش محصول يا فروش حق استفاده از اختراع

الف ـ2. جذب سرمايه‌گذار براي توليد انبوه و ارائة مدل سرمايه‌گذاري

الف ـ3. كسب مجوّزها، تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي و خارجي

الف ـ4. ميزان پيشرفت اختراع در ايجاد و توسعة بازار

الف ـ5. ميزان رشد شركت تأسيس شده

 

ب. پشتيباني: به منظور هدايت اختراع‌هاي سطح 1، تسهیلات توانمندساز زير به آنها اعطا مي‌شود:

ب ـ1. جایزة نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزيده

ب ـ2. تسهيلات ماليِ صندوق نوآوری و شکوفایی براي تحقق مواردي نظير: گسترش شركت دانش‌بنيان، انبوه‌سازي محصول، ايجاد و توسعة بازار، انتقال فنّاوري­های مورد نیاز و موارد مشابه

ب ـ3. بهره­مندی از امكان جذب دانش آموختگانِ برتر مشمول جایزة شهید تهرانی­مقدم در شركت تأسيس شده (مطابق مقررات بنیاد)

ب ـ4. بهره­مندی از تسهیلات نظام وظیفة تخصصی دانش آموختگانِ برترِ فنّاور براي مستخدمانِ شركت تأسيس شده (مطابق مقررات بنیاد)

ب ـ 5. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» براي مخترع

ب ـ6. لحاظ امتياز در آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهي» براي مخترع

ب ـ7. اعطاي تسهيلات فرهنگي ـ رفاهي به مخترع

 

مادّة 7: تعداد برگزيدگان و ميزان تسهيلات

تعداد اختراع‌هاي برگزيده در هريك از سطوح سه‌گانه و ميزان تسهيلات مادّي مورد نياز براي توانمندي هر دسته به طور سالیانه از سوي رئيس‌بنياد تعيين مي‌شود.

  

تبصرة 1: اعطاي تسهيلات به مخترع (مخترعان)، مطابق ثبت رسمي اختراع، تعلق مي‌يابد.

تبصرة 2: برگزيدگان اين‌آيين‌نامه در مدت زمان سه سال پس از برگزيده شدن، براي آغاز بهره‌مندي از پشتيباني‌هاي اين آيين‌نامه فرصت دارند.

 

مادّة 8: اجرا و نظارت

داوري هر يك از سطوح اختراع‌ها و فرايند اجرايي آيين‌نامه، مطابق شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد و بنياد موظف است ضمن نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه، هر ساله گزارشي از عملكرد آيين‌نامه را به هيئت‌امنا ارائه كند.

 

مادّة 9: تصويب و اجرا

 

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، نه مادّه و شش تبصره در تاريخ 4/4/1393 و نسخة اصلاح شدة آن در تاریخ 26/3/1395 به تصويب‌كميسيون‌دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 9/4/1395 به تصويب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

 

دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601