چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان هنری > شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور 
شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنری‌كشور

 

مقدمه

 به استناد تبصرة مادّة 3، تبصرة 4 از مادّة 4 و تبصرة مادّة 5 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنری‌كشور» و به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشمولان آيين‌نامه، اين شيوه‌نامه تدوين و تصويب مي‌شود:

  

مادّة1: تعريف‌ها

 براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. هنر: منظور هر يك ازشاخه‌های هنری در‌گروه‌هاي هشت‌گانة: «هنرهای نمایشی»، «هنرهای تجسمی»، «هنرهای سینمایی»، «موسیقی»، «هنرهای سنتی»، «صنایع دستی»، «معماری و شهرسازی» و «هنرهای چندرسانه‌ای» است.

ج. آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان هنری‌كشور، موضوع مصوّبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 29/7/1394 است.

د. فرهنگستان هنر: منظور فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است.

هـ . برگزيدة هنری: منظور هر يك از واجدان شرايط «مستعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» مطابق مفاد آيين‌نامه است.

و. رويداد هنری: منظور هر يك از جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي معتبر در حوزة هنر استكه به تأييدكميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

ز. نهاد هنري: منظور هريك از نهادهاي حرفه‌اي ـ تخصصي در حوزة هنر از قبيل انجمن‌هاي هنري، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط است.

ح. شوراي شناسايي: منظور شوراي شناسايي برگزيدگان هنری، مطابق مفاد مادّة 4 اين شيوه‌نامه است.

 

مادّة 2: شاخه‌هاي هنري

شاخه‌هاي هنري هر يك ازگروه‌هاي هشت‌گانة هنر به شرح زير است:

2ـ1. هنرهای نمایشی: شامل: طراحي صحنه، طراحي چهره، طراحي لباس و نور، جلوه‌هاي سمعي ـ بصري، بازيگري،كارگرداني، نمايش‌نامه‌نويسي، عروسك‌گرداني، تهيه‌كنندگي و ساير شاخه‌هاي مرتبط

2ـ2. هنرهاي تجسمي: شامل: نقاشي، عكاسي، مجسمه‌سازي،كاريكاتور،گرافيك و ساير شاخه‌هاي مرتبط

3ـ2. هنرهاي سينمايي: شامل:كارگرداني، فيلم‌نامه‌نويسي، بازيگري، فيلم‌برداري، طراحي صحنه و لباس، چهره‌پردازي، تدوين‌گري، آهنگ‌سازي، عكاسي فيلم، مستندسازي، پويانمايي، نقد فيلم، طراحي جلوه‌هاي ويژه، صدابرداري و ساير شاخه‌هاي مرتبط

4ـ2. موسيقي: شامل: موسيقي سنتي، آييني،كلاسيك، اقوام، ملل، پاپ، آهنگ‌سازي، نوازندگي، آواز، رهبري اركستر، ساخت‌ِساز و ساير شاخه‌هاي مرتبط

5ـ2. هنرهاي سنتي: شامل: خوش‌نويسي، نگارگري، نمايش‌هاي آييني،كتابت، نگارگري و ساير شاخه‌هاي مرتبط

6ـ2. صنايع دستي: شامل: نساجي سنتي، بافته‌هاي داري و زير اندازها، پوشاك سنتي، چاپ‌ سنتي، سراميك و كاشي سنتي، صنايع دستي چرمي، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي سنگي، صنايع دستي مستظرفه، رودوزي‌هاي سنتي، آبگينه، سراميك، سفال‌گري و ساير شاخه‌هاي مرتبط

7ـ2. معماري و شهرسازي: شامل: معماري سنتي، معماري نوين، معماري اسلامي، معماري معاصر، مرمت ابنيه، معماري اسكان و ساير شاخه‌هاي مرتبط

8ـ2. هنرهاي چندرسانه‌اي: شامل: هنرهاي ويديويي، هنرهاي مفهومي، هنرهاي ديجيتال و هنرهاي محيطي و ساير شاخه‌هاي مرتبط

 

مادّة3: شناسايي برگزيدگان هنری

 3ـ1. مستعدان برتر هنری: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ1 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي مادّة 3 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي مادّة 3 بر اساس جدول 1 صورت مي‌پذيرد:

  

3ـ2. سرآمدان هنری: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ2 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي مادّة 3 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي مادّة 3 بر اساس جدول 2 صورت مي‌پذيرد.

 

تبصرة 1: دريافت دست‌كم 200 امتياز از جدول 1 براي مستعدان هنری و دست‌كم 400 امتياز از جدول 2 براي سرآمدان هنری ضروري است.

تبصرة 2: شوراي شناسايي مجاز است ساير مصاديق مربوط به فعاليت‌ نخبگاني هنری را شناسايي و براي لحاظ در مقررات به بنياد پيشنهاد كند.

 

مادّة 4: شوراي شناسايي برگزيدگان هنری

 به منظور انطباق ويژگي‌هاي متقاضي با مقررات بنياد و تعيين مصاديق برگزيدگان هنری، «شوراي شناسايي برگزيدگان هنری» مطابق مادّة 4 آيين‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون فرهنگي بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون پژوهشی فرهنگستان هنر

ج. يكي از معاونان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با انتخاب رئيس نهاد

د. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

هـ . يكي از معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري با انتخاب وزير ذي‌ربط

و. يكي از معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردش‌گری با انتخاب رئیس سازمان

ز. يكي از معاونان سازمان تبليغات اسلامي با انتخاب رئيس سازمان

ح. پنج تن از صاحب‌نظران هنري

 

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: مسؤولان موضوع بندهاي «د» تا «ز» بايد مرتبط با يكي ازگروه‌هاي هنري باشند.

تبصرة 3: سه تن از اعضاي بند «ح» از ميان اعضاي هيئت‌علمي رشته‌هاي هنر و معماريِ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي‌كشور و دو تن از ميان هنرمندان و هنرشناسان برجستة‌كشور براي مدت دو سال با انتخاب و حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 4: دبيرخانة شورا در حوزة معاونت فرهنگي بنياد تشكيل مي‌شود و يكي از مديران اين معاونت، وظيفة دبيري جلسه‌هاي شورا را بر عهده دارد.

تبصرة 5: دبيرخانة شورا وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پيگيري اجراي آنها را بر عهده دارد.

 

مادّة 5:كارگروه تخصصي هنری

  براي بررسي تخصصي درخواست‌هاي دريافتي در حوزه‌هاي مختلف هنر، «كارگروه تخصصي هنری» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. دبير شوراي شناسايي برگزيدگان هنری (رئيس‌كارگروه)

ب. نمايندة فرهنگستان هنر (به انتخاب معاون پژوهشي فرهنگستان هنر)

ج. نمايندة نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (به انتخاب عضو متناظرِ نهاد در شورا)

د. نمايندة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورا)

هـ . نمايندة وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورا)

و. نمايندة سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردش‌گری (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورا)

ز. دو تن از صاحب‌نظران هنری در هر يك ازگروه‌هاي هشت‌گانة هنر (به انتخاب بنياد)

 

تبصرة 1: اعضاي‌كارگروه با حكم رئيس شوراي شناسايي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 2: اعضاي بند «ز» بر اساس گروه‌هاي هشت‌گانة هنري (مجموعاً شانزده تن) انتخاب مي‌شوند و در هر جلسه به تناسبِ پرونده‌هاي مورد بررسي، اعضاي مرتبط در جلسه شركت مي‌كنند.

تبصرة 3: دبيرخانةكارگروه در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، ارزيابي اولية آنها، تطبيق مدارك با مقررات و ارائة نتايج به شورا را برعهده دارد.

 

مادّة 6: فرايند شناسايي

 5ـ1. رئيس بنياد هر ساله تعداد برگزيدگان هنری را در دو ردة «مستعد برتر هنری» و «سرآمد هنری» اعلام مي‌كند.

5ـ2. بنياد اطلاعات مربوط به متقاضيان را گردآوري و سامان‌دهي مي‌كند.

5ـ3. كارگروه تخصصي هنری، مستندات دريافتي را با مقررات تطبيق و امتياز هر يك از متقاضيان را تعيين و به شوراي شناسايي اعلام مي‌كند.

5ـ4. شوراي شناسايي، پس از بررسي نتايج، واجدان شرايط را تعيين و به رئيس بنياد پيشنهاد مي‌كند.

5ـ5. بنياد بر اساس ظرفيت سالانه، برگزيدگان نهايي را تعيين و معرفي مي‌كند.

 

تبصرة 1: متقاضيان از طريق نهادهاي هنري يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.

تبصرة 2: برگزيدگان پس از دست‌كم هفت سال از آخرين انتخاب، مي‌توانند دوباره در فرايند ارزيابي شركت كنند. براي اين افراد، به‌جز پيشينة تحصيلي و تخصص‌هاي علمي در زمينة هنر، تنها فعاليت‌هاي جديدشان مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.

 

مادّة 7: پشتیبانی

 7ـ1. مستعدان برتر هنری: به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای مستعدان برتر هنري، تسهیلات زیر به نام «جايزة كمال‌الملك»، به‌گرامی­داشت شأن هنري «مرحوم محمد غفاری (كمال‌الملك)»، به آنان اعطا می‌شود:

الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر استادان رشته‌هاي تخصصی هنری

ب. اعتبار مالي براي‌ تأمين‌كمك‌هزينة «خلق آثار هنري»، «راه‌اندازي‌كارگاه‌هاي هنري»، «عضويت در مجامع هنري داخلي و خارجي»، «خريد آثار هنري»، «شركت در مجامع هنري داخلي» و ساير موارد مشابه

ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر

د. درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برتر دانشگاهی

هـ . تسهیلات فرهنگی و رفاهي: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي،گردش‌گری ملّی، تسهيلات بيمه و مشابه آن

  

7ـ2. سرآمدان هنری: به‌منظور تکریم سرآمدان هنری و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر به نام «جايزة شهيد آويني»، به‌گرامی­داشت شأن هنري «شهيد سيد مرتضي آويني»، به آنان اعطا می­شود:

الف. اعتبار مالي به‌منظور ارتقای فعالیت­های بديع هنري، ترويجي، آموزشي و پژوهشي، خلق و انتشار آثار، عضويت در مجامع هنري داخلي و خارجي، شركت در نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي هنري، داخلي و خارجي،كارآفريني،گسترش‌كارگاه هنري و موارد مشابه

ب. كمك به خريد آثار هنري سرآمدان براي موزه‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي‌كشور

ج. امکان پذیرش سالانه دو هنرجو/ پژوهشگر با استفاده از اعتبارات بنیاد

د. تسهیلات فرهنگی­ و رفاهي: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي،گردش‌گری ملّی، تسهيلات مسكن، بيمه و مشابه آن

هـ. اعطای‌ تسهيلات برای استفاده از امکانات فرهنگي و هنري در سطح‌کشور (مانند شركت در كنسرت‌ها، نمايشگاه‌ها و مشابه آن)

و. تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد هنری در مجامع عمومی (از طریق انتشارکتاب یادمان، تهیة فیلم، مصاحبه و مشابه آن)

  

تبصره: سقف ریالی تسهیلات این مادّه، سالانه از سوی رئيس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه اعطا می­شود.

 

مادّة 8: تصويب و اجرا

 اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت مادّه و سيزده تبصره پس از تأييد شوراي شناسايي برگزيدگان هنري به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «شيوه‌نامة شناسايي برگزيدگان هنري‌كشور (موضوع مصوبة رئيس بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 3/8/1390) و «فهرست تسهيلات نخبگان و استعدادهاي برتر هنري» (موضوع مصوبة رئيس بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 26/10/1391) مي‌شود و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

  

جدول 1: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي مستعدان برتر هنری

 

رديف

معيار

سنجه

بيشينة امتياز

توضيح

1

پيشينة تحصيلي

·   برگزيدة آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها شامل:

دورةكارشناسي (حداكثر 10 امتياز)

دورةكارشناسي ارشد (حداكثر 10 امتياز)

دورة دكتري (حداكثر 10 امتياز)

30

در آزمون گروه هنر دورة كارشناسي حداكثر 50 نفر اول و در آزمون‌هاي ديگر حداكثر 10 نفر اول لحاظ مي‌شوند.

·   دريافت جايزة تحصيلي بنياد (هر سال 10 امتياز)

60

در رشتة هنر

·   دانش‌آموختة برتر مطابق ضوابط بنياد (حداكثر 20 امتياز در هر دورة تحصيلي)

60

در رشتة هنر

·     دارا بودن دانشنامة دكتري تخصصي/ نشان درجة 1 هنري (30 امتياز)

·     دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد/ نشان درجة 2 هنري (20 امتياز)

·     دارا بودن دانشنامة كارشناسي/ نشان درجة 3 هنري (15 امتياز)

30

در رشتة هنر

2

فعاليت‌هاي هنری

·   برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر هنری (هر مورد حداكثر 15 امتياز)

·   همكاري در نمايش و انتشار آثار هنري برگزيده (هر مورد حداكثر 15 امتياز)

·   عضويت در انجمن‌هاي معتبر هنری (هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   همكاري در فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزة هنر (هر مورد حداكثر 20 امتياز)

·   همكاري در برگزاري رويدادهاي معتبر هنری (هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   همكاري در برگزاري نمايشگاه‌ها وكارگاه‌هاي هنري (هر مورد حداكثر 10 امتياز)

250

همگي فعاليت‌ها بايد در حوزة هنر باشد.

 

جدول 2: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي سرآمدان هنری

توضيح

بيشينة امتياز

سنجه

معيار

رديف

همة فعاليت‌ها بايد در حوزة هنر باشد.

150

·   ابداع سبك يا شيوة نو در آثار هنري (حداكثر 30 امتياز)

·   خلاقيت و نوآوري در خلق و اجراي آثار (حداكثر 30 امتياز)

·   به‌كارگيري آموزه‌ها و مؤلفه‌هاي فرهنگ بومي در خلق آثار (حداكثر 15 امتياز)

·   بهره‌گيري از مفاهيم و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي در خلق آثار (حداكثر 15 امتياز)

·      به‌كارگيري نمادها، سبك‌هاي اصيل و نشانه‌هاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني در خلق آثار (حداكثر 15 امتياز)

·   به‌كارگيري فنّاوري‌ها، ابزار و رسانه‌هاي نوين در آفرينش آثار (حداكثر 15 امتياز)

·   بيان مناسب در انتقال مفاهيم (هماهنگي صورت و محتواي آثار) (حداكثر 10 امتياز)

·      بهره‌گيري از مضامين تاريخي، فرهنگي و ادبيِ ايران و جهان در آثار (حداكثر 10 امتياز)

آفرينش آثار هنری

1

 

ـــــــــ

100

·   نمايش و انتشار آثار هنري در سطح ملّي و بين‌المللي (حداكثر 30 امتياز)

·   انتشار آثار هنري در موزه‌ها و مراكز معتبر هنري (حداكثر 30 امتياز)

·   برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر هنری (هر رويداد حداكثر 30 امتياز)

·   عضويت در مجامع هنری ملّي و بين‌المللي (حداكثر 20 امتياز)

اشتهار هنری

2

ـــــــ

80

·      تلاش براي احيا، نگهداري و بهره‌برداري از تاريخ، فرهنگ و ميراث هنري تمدن اسلامي ـ ايراني (حداكثر 15 امتياز)

·   تلاش براي توسعة هنر اسلامي ـ ايراني (حداكثر 10 امتياز)

·   تلاش براي رشد فرهنگ بومي و هويت ديني (حداكثر 10 امتياز)

·   تأسيس/عضويت در  انجمن‌هاي هنري داخلي/خارجي (هر مورد حداكثر 15 امتياز)

·   بسط ارزش‌هاي اسلامي و آموزه‌هاي اخلاقي و معنوي از طريق فعاليت‌هاي هنري (حداكثر 10 امتياز)

تلاش براي گسترش و ارتقاي هنر

3

همة فعاليت‌ها بايد در حوزة هنر باشد.

150

·   نگارش‌كتاب تحقيقي در حوزة هنر (هركتاب حداكثر 20 امتياز)

·   ترجمه/ تصحيح/ تطبيق/ ويرايش/ نقد آثار هنر (هر مورد حداكثر 15 امتياز)

·   تربيت شاگردان ‌و هنرمندان مبرّز در حوزة هنر (هر مورد حداكثر 15 امتياز)

·   نظريه‌پردازي در حوزة هنر به ويژه هنرهاي اسلامي ـ ايراني (هر مورد حداكثر 30 امتياز)

·   فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در حوزة هنر (هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   همكاري مؤثر در برگزاري رويدادهاي معتبر هنری ( هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   فعاليت مستمر در آموزش هنر و برگزاري كارگاه‌هاي هنري ( هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   برگزاري نمايشگاه‌هاي هنري ( هر مورد حداكثر 10 امتياز)

·   كسب عنوان مستعد برتر هنری (حداكثر 10 امتياز)

فعاليت‌هاي برجستة پژوهشي، آموزشي و ترويجي

4

دانشنامه دريكي از رشته‌هاي هنری  لحاظ مي‌شود.

30

·   كسب دانشنامة دكتري تخصصي/ نشان درجة 1 هنري (30 امتياز)

·   كسب دانشنامة كارشناسي ارشد/ نشان درجة 2 هنري (20 امتياز)

·   كسب دانشنامة كارشناسي/ نشان درجة 3 هنري (15 امتياز)

تخصص علمي در زمينة هنر

5

 

 


دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601