دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > ستاداجرایی‎سازی‎سندراهبردی‎نخبگان > آشنایی با کمیسیون ها > شرح وظایف کمیسیون ها 
شرح وظایف کمیسیون ها

شرح وظایف کمیسیون های ستاد  
به منظور اجرایی سازی راهبردهای کلان سند اين كميسيون‌ها به صورت متمرکز و تخصصی تشکیل می شوند.
رئیس کمیسيون‌ها توسط رئیس ستاد منصوب می شود.


وظایف رئيس کمیسيون‌ها به شرح ذیل است:
1-    برنامه‌ریزی و طراحي ساز و كارهاي لازم براي اجرای اقدام¬های ملي
2-    اولويت بندي، تدوين شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي تحقق اقدام های سند
3-    تدوين شرح وظايف دستگاه های اجرایی در قبال هر اقدام به منظور ارائه به رئيس ستاد
4-    هماهنگي و هم افزايي ملي با دستگاه های اجرایی در جهت اجرای اقدام های ملي
5-    بررسي برنامه‌ها و طرح‌هاي ارائه شده از سوي دستگاه های اجرایی براي تحقق اقدام¬ها
6-    پیشنهاد بودجه لازم برای اجرای اقدام¬های ملي
7-    پیگیری اجرایی شدن مصوبات و اقدام¬های ملي
8-    تدوین شاخص ها و نظارت و ارزیابی اجراي اقدام¬های ملي در دستگاه‌ها
9-    پیشنهاد تصويب قوانین و مقررات مورد نیاز جهت اجرایی شدن اقدامات به مديريت برنامه‌ريزي و نظارت
10-    ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از آخرين اقدامات انجام شده در دستگاه‌ها براي اجراي سند
11-    انجام مطالعات لازم برای اجرای اقدامات ملي
12-    ساير امور محوله از سوي رئيس ستاد

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601