چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > ستاداجرایی‎سازی‎سندراهبردی‎نخبگان > آشنایی با مدیریت ها > مدیریت برنامه ریزی و نظارت > شرح وظایف میدیرت برنامه ریزی 
شرح وظایف میدیرت برنامه ریزی

شرح وظایف مدیر برنامه ریزی و نظارت ستاد   
مدیر برنامه ریزی و نظارت توسط رئیس ستاد منصوب می شود.

وظایف مدیر برنامه ریزی و نظارت ستاد به شرح ذیل است:
1-    تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت ستاد
2-    پیگیری فعاليت کمیسیون‌ها
3-    نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌ها
4-    دریافت و جمع بندي گزارش‌هاي مربوط به كميسيون‌ها و ساير بخش‌هاي ستاد براي ارائه به رئيس ستاد به منظور ارسال به شوراي ستاد
5-    امور حقوقی و تنظيم لوايح پيشنهادي مورد نياز ستاد در اجراي اقدامات
6-    ساير امور محوله از سوي رئيس ستاد

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601