چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > حوزه رياست و روابط عمومی > مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی > شرح وظایف مشاور و مدیر کل 
شرح وظایف مشاور و مدیر کل

1.         دریافت نامه‌های واردشده، بررسی، تلخیص و تنظیم كارپوشهو ارائة آن به رئیس بنیاد، نظارت بر انجام امور دبيرخانه‌اي حوزةرياست وپیگیری دستورهاي رئیس بنیاد

2.         تعامل و ارتباط با واحدهای ستادی و استانی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌های بنیاد

3.         سامان‌دهی فعالیت‌ها، تقسیم‌کار، تعیین وظایف و حدود مسؤولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی

4.         برنامه‌ريزي و تنظيم جلسه‌ها و اوقات رئيس بنیاد با معاونان، مسؤولان،كاركنان، مخاطبان خارج از بنیاد و مراجعان

5.         تهيه و تنظيم صورت‌جلسه‌ها، خلاصة مذاكرات و تصميم‌ها و ابلاغ مصوّبات و پيگيري آنها تا حصول نتيجه

6.         پيگيري امور ارجاعی از سوي رئيس بنیاد، پيگيري مكاتبات انجام شده، نامه‌هاي صادره و پي‌نوشت‌هاي ايشان براي اخذ نتيجة اجراي دستورها

7.         تنظيم برنامه‌هاي روزانه و هفتگي رئيس بنیادمانند:گردهمايي‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها، بازديدها،‌سفرها، مأموریت‌هاو انجام اموراجرايي مربوط به آنها با هماهنگي واحدهاي ذي‌ربط

8.         برنامه‌ریزی وهماهنگی تشکيل جلسه‌هاي رئيس بنياد مانند:کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، شوراي معاونان، شوراي نخبگان و تهيه گزارش‌ها و مستندات موردنياز

9.         تهیه و تدوین شاخص‌ها و دستورعمل‌های ارزیابی وپایش عملکرد در زمینه‌های فعالیت بنیاد براساس سیاست‌ها و راهبردهاي مصوب به منظور ارائه به مراجع ذی‌صلاح

10.      ارزیابی فعالیت‌هایبنیاد در چارچوب شاخص‌های مصوب

11.      تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی وپایش عملکرد حوزه‌ها و انطباق آن با استانداردها، مصوّبات و ضوابط براي ارائه به مراجع ذی‌ربط

12.      اتخاذ روش‌های مناسب براي دریافت پيشنهادها و شکایت‌هاي اشخاص حقیقی‌وحقوقی از بنیاد و پیگیری آنها تا حصول نتیجة نهایی و پاسخ‌گویی به آنها با همکاری واحدهای ذی‌ربط

13.      راهبري ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف بنیاد

14.      اعزام بازرس ياگروه بازرسي براي انجام ارزيابي و نظارت دوره‌اي يا موردي به منظور تهيةگزارش لازم از نارسايي‌ها و تنگناهاي موجود

15.      برنامه‌ریزی وهماهنگی انجام امور تشريفات رئيس بنياد

 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601