چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت برنامه‌ريزي و نظارت > دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندها > شرح وظایف دفتر مدیریت 
شرح وظایف دفتر مدیریت

1.        طراحی و تدوین ساز و کارهای اجرایی‌سازی مصوّبات فرادستی با رویکرد پرهیز از تصدّی‌گری بنیاد

2.        طراحی مفهومیِ نظام مکانیزۀ گردش مقررات و ضوابط مربوط به اجتماعات نخبگاني

3.        برنامه‌ریزی برای اجرای صحیح فرایندهای عملیاتی برنامه‌های مصوب در امور مربوط به اجتماعات نخبگاني و نظارت بر آنها

4.        بازنگری مستمر در فرایندهای اجرایی امور مربوط به اجتماعات نخبگانيبرای روان‌سازی امور با توجه به رویکرد پرهیز از تصدّی‌گری بنیاد

5.        تدوین شاخص‌ها و سنجه‌های نظارت و ارزیابی فعالیت‌های بنیاد در امور مربوط به اجتماعات نخبگاني

6.        بررسی و مطالعةموانع اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب بنیاد و برنامه‌ریزی برای رفع آنها

7.        همکاری در برنامه‌ریزی‌های بنياداز طریق مشارکت در شوراها،کمیته‌ها و سایر موارد مشابه

8.        هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مدیریتی بنیاد

9.     انجام ساير امور محوله از سوي معاون برنامه‌ريزي و نظارت

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601