چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت فرهنگی نخبگان > دفتر برنامه ریزی فرهنگی > شرح وظایف دفتر برنامه ریزی 
شرح وظایف دفتر برنامه ریزیدفتر برنامه‌ریزی فرهنگی

1.    تدوین برنامه‌های فرهنگی برای اجتماعات نخبگاني با هدف تحقق اهداف فرهنگی مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان
2.    آینده‌نگری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف نیازهای فرهنگی اجتماعات نخبگاني و ارائة راهکارهای اجرایی براي آنها
3.    آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی در حوزةاجتماعات نخبگاني
4.    پیشنهاد سیاست‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم در حوزة فرهنگی به معاون فرهنگی
5.    برنامه ریزی براي رشد معنوی و فرهنگی اجتماعات نخبگاني و رفع مشكلات فرهنگي و اجتماعي آنها
6.    نظارت بر اجرای فعالیت‌های فرهنگی و ارزیابی آنها
7.    پايشوضعیتفرهنگیو اجتماعي نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر،تدوينگزارش‌هایتحليلي ازفعالیت‌هاوروندهایموجود وپیشنهاد راهکارهایبهبودآنها
8.    هماهنگی در زمینة انجام امور فرهنگی در سطح ستاد و استان‌ها
9.    هماهنگی با دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نخبگانی به‌منظور برگزاری نشست‌های فرهنگی و تربیتی
10.    نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های فرهنگی استان‌ها
11.    بازنگري و بازبيني فرايند برنامه‌ریزی‌های فرهنگي در جهت تحقق اهداف سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان
12.    برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای نظارتی در حوزة نشریات بنیاد
13.    تدوين برنامه‌های فرهنگی بنیادهای نخبگان استانی با همكاريآنها
14.    برنامه‌ریزی هدفمند فرهنگی در حوزة امور بین‌الملل نخبگان با همكاري حوزة ذي‌ربط
15.    تهیة‌گزارش‌های ادواری و سالانه از مراحل پیشرفت فعالیت‌هاي فرهنگي و اجتماعي بنياد
16.    انجام سایر امور محوله از سوی معاون فرهنگی

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601